Provozní řád

OBSAH

1 POPIS STUDIA A NABÍZENÝCH SLUŽEB
2 PRO KOHO JE STUDIO SOLNÉ TERAPIE URČENÉ
3 REZERVACE
4 VSTUP DO STUDIA
5 VE STUDIU
6 PRŮBĚH SOLNÉ TERAPIE
7 PO SOLNÉ TERAPII
8 PRÁVA A POVINNOSTI ZÁKAZNÍKŮ
9 DŮLEŽITÁ UPOZORNĚNÍ
10 ÚKLID A DEZINFEKCE

1 POPIS STUDIA A NABÍZENÝCH SLUŽEB

Studio INHALEUM poskytuje klidné a relaxační prostředí pro absolvování solné terapie. Funguje v bezobslužném režimu v otevírací době od 7:00 do 22:00 hod.

Skládá se z hlavní místnosti a ze sociálního zázemí. V hlavní místnosti se nachází šatní prostor, pohodlné posezení s možností odložení osobních věcí, hračky pro děti, automat na vodu a solná kabina. Ta představuje oddělený, uzavřený prostor vybavený halogenerátorem, dvěma relaxačními lehátky, hračkami pro děti a solištěm. Sociální zázemí disponuje přebalovacím podložkou a pro starší děti je k dispozici nočník a sedátko na záchod.

Jeden vstup do studia představuje časový blok o počtu minut dle typu vstupu a je určený pro max. 2 dospělé osoby (včetně dětí od 7 let věku) a dvě děti do 6 let věku. Kapacita studia je tedy maximálně 4 osoby podle uvedených kritérií. Cena za vstup do studia zůstává neměnná, bez ohledu na to, kolik osob se terapie účastní. Ať už je to jedna nebo čtyři osoby, cena zůstává stejná.

2 PRO KOHO JE STUDIO SOLNÉ TERAPIE URČENÉ

Vstup do studia je vhodný pro návštěvníky každého věku včetně dětí. Vstup dětí ve věku do 15-ti let je povolen jen v doprovodu dospělé osoby.

Do studia je zakázán vstup osobám s probíhajícím akutními infekčními nemocemi, akutní tuberkulózou a všemi onemocněními spojenými se zvýšenou teplotou. Zároveň je zakázán vstup osobám v podnapilém stavu a pod vlivem omamných látek.

Osobám, které trpí klaustrofobií, zvýšenou funkcí štítné žlázy, onkologickými problémy, závažným onemocněním ledvin či mají nezhojené, otevřené rány doporučujeme solnou terapii nejdříve konzultovat s lékařem.

3 REZERVACE

Vstup do studia je možný pouze na základě předchozí rezervace provedené prostřednictvím rezervačního systému na našich webových stránkách. Po výběru vhodného termínu návštěvy budete přesměrováni na platební terminál, kdy po zaplacení dostanete veškeré informace a přístupový kód ke vstupním dveřím studia formou e-mailu a SMS.

Doba rezervace zahrnuje kromě absolvování solné terapie v délce 20 minut také veškerou dobu potřebnou na přípravu k absolvování solné terapie (jako například odložení osobních věcí před vstupem do solné kabiny atp.) a stejně tak i nezbytné úkony po absolvování solné terapie (jako například odhození jednorázových návleků a užití sociálního zařízení).

Zaplacením rezervace stvrzujete, že jste se řádně seznámili s tímto provozním řádem a obchodními podmínkami studia a souhlasíte s jejich obsahem.

Zaplacenou rezervaci můžete zrušit minimálně 24 hodin před jejím počátkem. V takovém případě si lze bezplatně vybrat jiný termín rezervace. V případě zrušení rezervace méně než 24 hodin před jejím počátkem Vám nevzniká právo na vrácení již uhrazené ceny rezervace.

4 VSTUP DO STUDIA

Vstup do studia je umožněn nejdříve v první minutě zaplacené rezervace, a to prostřednictvím zadání přístupového kódu na číselný terminál u vstupních dveří. Po vstupu do prostor studia se ujistěte, že jsou vstupní dveře řádně zavřené. Předcházíte tak riziku krádeže Vašich i našich věcí.

Platnost přístupového kódu je bez omezení po celou dobu zaplacené rezervace. V případě pozdního dostavení se ke vstupu do studia je vstup i tak umožněn, ale povinnost opustit studio nejpozději v poslední minutě zaplacené rezervace se nemění.

5 VE STUDIU

Po vstupu do prostor studia zamiřte do šatního prostoru napravo od dveří. Pokud máte s sebou kočárek nebo kolo, můžete ho zde odstavit. Zujte se a obuv odložte do botníku, aby se zabránilo roznesení nečistot. Bundy, kabáty, šály a čepice ponechte na věšáku a použijte dezinfekci rukou. Pro větší pohodlí můžete jako pantofle využít připravené gumové nazouváky.

Poté zamiřte k posezení, které je pro Vás připravené v zadní části místnosti. Zde si odložte osobní věci a připravte se na solnou terapii. Jako poslední si navlečte čisté, bílé ponožky, které jste si přinesli s sebou, nebo použijte připravené jednorázové návleky, které si nasadíte přímo na stávající ponožky. Z hygienických důvodů ja zakázáno vstupovat do kabiny s obuví nebo s ponožkami, v kterých jste do studia přišli. Pokud máte dlouhé vlasy, stáhněte si je před vstupem do kabiny do culíku, nebo použijte jednorázovou čepici.

Pro absolvování solné terapie se není nutné svlékat ani převlékat. Ve studiu i v solné kabině je teplota kolem 20 – 23°C, proto doporučujeme spíše vzdušné a volné oblečení, s dlouhým rukávem a nohavicemi. Pokud jste zvyklý na vyšší pokojovou teplotu, lze využít deky, které jsou k dispozici před vstupem do kabiny.

6 PRŮBĚH SOLNÉ TERAPIE

Pro dospělé jsou v solné kabině připravené dvě relaxační lehátka a pro děti je k dispozici soliště s hračkami. Upozorňujeme doprovod dětí, že je nutné dbát na opatrnost po kontaktu rukou se solí. Prosíme, dejte pozor, ať si děti nesahají do očí a nepožívají sůl.

Až budete připraveni na solnou terapii, jednoduše si ji spusťte tlačítkem umístěným v kabině vedle dveří. Poté se usaďte do polohovacího lehátka, uvolněte se a oddejte se působení relaxační hudby, světla a mikroklimatu solné kabiny. V průběhu terapie doporučujeme zhluboka dýchat, střídavě nosem i ústy.

V případě náhlé nevolnosti opusťte solnou kabinu a vyhledejte lékárničku první pomoci umístěnou v provozovně.

Konec terapie signalizuje vypnutí relaxační hudby a rozsvícení světel.

7 PO SOLNÉ TERAPII

Po skončení solné terapie zanechte své místo v původním stavu. V případě absolvování terapie s dětmi, ukliďte hračky na původní místo. Dveře na solné kabině nechte zavřené.

Použité návleky vhoďte do koše tomu určenému naproti kabině.

V případě potřeby využijte sociální zázemí. Poté si sbalte své věci, vše ukliďte na původní místo a opusťte prostor studia nejpozději v poslední minutě trvání rezervace. Pokud nedojde k odchodu ze studia do konce zaplacené rezervace, jsme povinni Vás kontaktovat. V takovém případě Vám hrozí sankce za nedodržení provozního řádu v hodnotě 1000 Kč za každou započatou hodinu prodlení.

Při odchodu ze studia dbejte na správné zavření vstupních dveří.

8 PRÁVA A POVINNOSTI ZÁKAZNÍKŮ

V celém studiu platí povinnost plně respektovat Provozní řád. Při porušení Provozního řádu bude návštěva studia ukončena bez náhrady.

Každý, kdo zpozoruje v prostorách či na zařízeních studia závadu ohrožující bezpečnost osob či závadu hrozící poškozením majetku, má povinnost nám takovou závadu ihned nahlásit prostřednictvím našich kontaktních údajů.

V celém studiu je přísně zakázáno:

 • chovat se způsobem, který ohrožuje bezpečnost a pořádek;
 • rušení klidu;
 • vnášet skleněné předměty a jiné předměty ohrožující bezpečnost návštěvníků;
 • kouření;
 • manipulace s otevřeným ohněm;
 • ponechávat děti bez dozoru;
 • znečišťování Studia pliváním, odhazováním odpadků apod.;
 • konzumace potravin a pochutin včetně žvýkaček;
 • konzumace alkoholických nápojů či jakýchkoliv omamných a návykových látek;
 • vnášet zbraně nebo toxické látky do Studia;
 • vstupovat se zvířaty;
 • vynášet krystalickou sůl a hračky ze solné kabiny;
 • dotýkat se halogenerátoru (přístroje pro generování solného aerosolu) umístěného na venkovní stěně solné kabiny, germicidního zářiče a dalších technických zařízení;
 • jakékoliv jednání, které by mohlo být považováno za jednání proti dobrým mravům.

Do prostor solné kabiny je přísně zakázáno vnášet elektronická zařízení, jakékoliv jídlo (včetně žvýkaček) a pití.

Před vstupem do solné kabiny se nedoporučuje používat deodoranty či parfémy.

9 DŮLEŽITÁ UPOZORNĚNÍ

Informace prezentované na webových stránkách www.inhaleum.czÚvod, v našich sociálních médiích a tištěných publikacích mají pouze informativní charakter a nemohou v žádném případě nahradit komunikaci s lékařem či jiným zdravotnickým pracovníkem, předepsanou léčbu nebo užívání léku. Nepoužívejte proto tyto informace k diagnostice nebo léčbě jakéhokoli zdravotního problému.

V INHALEU neposkytujeme zdravotní služby a nepředepisujeme žádné léčebné pomůcky ani léky. Rovněž solná terapie není náhradou lékařské péče ani nástrojem pro stanovení diagnózy v případě zdravotních problémů. Při zdravotních obtížích proto vyhledejte odbornou lékařskou pomoc, nezanedbávejte pravidelné lékařské prohlídky a neprovádějte žádné změny v užívání léků a doporučené léčbě bez předchozí konzultace s lékařem.

Upozorňujeme, že účast na solné terapii provozované v prostorech studia je dobrovolná a na vlastní riziko. Každý účastník solné terapie je zodpovědný za svůj zdravotní stav a zaručuje se, že je způsobilý k absolvování solné terapie. Pokud máte jakékoliv pochybnosti, doporučujeme konzultovat Váš zdravotní stav s lékařem.

Upozorňujeme, že prostory studia jsou monitorovány kamerovým systémem.

Upozorňujeme, že v případě poškození nebo způsobení škody jsme podle platných právních předpisů ČR oprávněni vymáhat náhradu škody.

Upozorňujeme, že nepřebíráme jakoukoliv odpovědnost za škodu na zdraví či majetku vzniklou na straně návštěvníka jeho zaviněním, byť i z nedbalosti ani jakoukoliv odpovědnost za ztrátu věcí či jejich zcizení jinými osobami.

10 ÚKLID A DEZINFEKCE

V průběhu celého dne běží v prostorách studia germicidní zářič, který je navržen k dezinfekci prostor během přítomnosti osob.

Výměna vzduchu se provádí nainstalovaným systémem ventilace.

Čištění a úklid solné kabiny probíhá jednou denně, a to po skončení provozu, kdy dojde k umytí a vydezinfikování prostor kabiny a následně zůstanou dveře kabiny do druhého dne otevřeny k odvětrání.

Sůl na podlaze kabiny bude pravidelně přehrabována a doplňována o novou, její výměna se provádí jednou za rok.

K úklidu jsou používány dezinfekční prostředky s biocidním, virucidním a fungicidním účinkem. Použité dezinfekční přípravky jsou střídány podle zastoupené aktivní látky a při jejich aplikaci se dodržuje předepsaná expoziční doba, aby se zabránilo vzniku rezistence nežádoucích biologických činitelů.

Úklid a dezinfekce všech prostor se provádí v pravidelných intervalech podle potřeby, při provozu studia minimálně jednou denně.

Úklidové prostředky a pomůcky jsou uložené v uzamykatelném prostoru sociálního zázemí.

Generální úklid studia se provádí 2x ročně.

Lékárnička první pomoci je vybavena dle platných norem a její expirace je kontrolována při generálním úklidu, doplňována provozovatelem podle potřeby.

Použité deky pere provozovatel mimo provozovnu a to přibližně 2x týdně podle počtu zákazníků.

Veškerý odpad je v koších s igelitovými sáčky. Odpadkové koše se vyprazdňují, čistí a dezinfikují denně dle platné legislativy. Nebezpečný odpad nepoužíváme.

 

Tento Provozní řád je účinný od 1. 3. 2024.

 

Přejeme Vám příjemnou a zdraví prospěšnou solnou terapii v INHALEU.

PROVOZOVATEL

Peter Sova
Sídlo: Náměstí Junkových 2870/3, 155 00 Praha 5 – Stodůlky
IČ: 02718618

KONTAKTNÍ ÚDAJE

INHALEUM
Vlachova 1507/16, 155 00 Praha
+420 608 420 371
info@inhaleum.cz

INHALEUM

Samoobslužné studio solné terapie:
Rychlá a účinná alternativa solné jeskyně i pobytu u moře.

Kde nás najdete

Vlachova 1507/16 155 00 Praha 5 – Stodůlky Česká republika

Po–ne: 7:00–22:00 hod.

Novinky e-mailem

  DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ: Informace prezentované na našich webových stránkách, sociálních médiích a v jakýchkoli tištěných publikacích mají pouze informativní charakter a nemohou v žádném případe nahradit komunikaci s lékařem či jiným zdravotnickým pracovníkem, předepsanou léčbu nebo užívání léku. Číst dál